A Cityzen Home Wellness Kft. mind a weboldalán, mind az általa fejlesztett mobilalkalmazás (közösen együtt: Felületek) tekintetében elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelme iránt. Tájékoztatónkban alább olvashatja az adatkezelésre vonatkozó irányelveinket.

1. Amikor először látogat a Felületeinkre, megkérjük, hogy fogadja el a sütik (cookie) alkalmazását jelen adatvédelmi irányelvünkben foglaltaknak megfelelően.

2. Személyes adatok gyűjtése:

2.1. Az alábbi személyes adatait gyűjthetjük, tárolhatjuk, illtetve használhatjuk fel:

a) A számítógépére és a weboldal használatára vonatkozó információk (ideértve az IP címet, a földrajzi helyet, a böngésző típusát és verziószámát, az operációs rendszert, a látogatásainak hosszát, a meglátogatott oldalakat)
b) Olyan információk, melyeket a Felületeken történő regisztrációkor ad meg számunkra (ideértve az e-mail címet és telefonszámot is)
c) Olyan információk, melyeket a felhasználói fiókjának a létrehozásakor ad meg a Felületeken keresztül (ideértve a nevét, a címét és a telefonszámát is)
d) Információk a Felületeken történő felhasználói szokásairól, vásárlásairól és tranzakcióiról (ideértve a nevét, a címét és a telefonszámát is)
e) Információk a Felületeken keresztül lebonyolított egyéb kommunikációról, illetve kommunikációhoz kapcsolódóan (ideértve a kommunikáció tartalmát, és az ahhoz kapcsolódó metaadatokat)
f) Egyéb személyes adatok, melyeket a Felületeken keresztül megoszt velünk.

2.2 Mielőtt bármely más személyről (ún. harmadik félről) bármilyen személyes adatot nyilvánosságra szeretne hozni a Felületeken keresztül, meg kell szereznie az adott személy hozzájárulását/beleegyezését a személyes adatainak közzétételére és feldolgozására vonatkozóan.

3. A személyes adatok felhasználása

3.1 Az Ön által megadott személyes adatokat a jelen irányelvben meghatározottaknak megfelelően használjuk fel.
3.2 Személyes adatait felhasználhatjuk:

(A) A Felületeink és üzleti vállalkozásunk adminisztrációs tevékenysége során;
(B) A Felületeink perszonalizációja/személyre szabása során;
(C) A Felületeinken meglévő szolgáltatásaink igénybevétele során;
(D) A Felületünkön megvásárolt szolgáltatásaink biztosítása során;
(E) Amikor nyilatkozatokat, számlákat és fizetési emlékeztetőket küldünk Önnek, illetve összegyűjtjük a fizetéssel kapcsolatos tevékenységét;
(F) Nem marketing jellegű kereskedelmi kommunikáció során;
(G) Olyan e-mail üzenetek küldése során, melyek küldéséhez Ön hozzájárult;
(H) Olyan vállalkozásunkkal (vagy gondosan kiválasztott harmadik felek vállalkozásával) kapcsolatos e-mail formában vagy más hasonló technológiával lebonyolított marketingkommunikáció során, amelyekről úgy gondoljuk, hogy számot tart az Ön érdeklődésére (amennyiben nem igényli az ilyen típusú szolgáltatást, bármikor leiratkozhat róla)

3.3 Amennyiben a Felületen keresztül közzétételre személyes adatokat küld nekünk, azokat az Ön által megadott jogosultságoknak megfelelően tesszük közzé.
3.4 Személyes adatait semmilyen célból és semmilyen okból nem adjuk ki az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.
3.5 Minden pénzügyi tranzakciónk a Otp SimplePay fizetési szolgáltatón keresztül zajlik. A fizetési szolgáltatónk adatvédelmi irányelveit a https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/. Fizetési szolgáltatónk számára csak az ahhoz szükséges mértékben szolgáltatunk adatokat, amely mérték szükséges a Felületeken keresztül végrehajtott fizetések feldolgozásához, ideértve a visszatérítést, valamint a fizetésekkel és visszatérítésekkel kapcsolatos panaszok és kérelmek kezelését is.

4. A személyes adatok nyilvánossá tétele

4.1 Személyes adatait csak ez ésszerű és szükséges esetben, a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben adhatjuk ki bármely alkalmazottunknak, biztosítónknak, szakembereinknek, tanácsadóinknak, ügynökeinknek, beszállítóinknak és alvállalkozóinknak a jelen irányelvben meghatározott célokhoz és a vonatkozó kötelező szerződések teljesítéséhez kapcsolódóan.
4.2 Nyilvánosságra hozhatjuk az Ön személyes adatait:

(A) A törvény által kötelezően előírt esetekben;
(B) Bármely folyamatban lévő vagy jövőbeni jogi eljárás kapcsán;
(C) Törvénynél fogva megillető jogaink gyakorlása vagy védelme érdekében (ideértve harmadik személyek tájékoztatását a csalás megelőzése céljából, illetve a hitelkockázat csökkentése céljából);
(D) Minden olyan üzlet/üzletrész vagy eszköz érintett vevőjének (vagy leendő vevőjének), amelyet eladunk (vagy el kívánunk adni);

 

4.3 A jelen irányelvben rögzítettek kivételével nem adunk ki személyes adatokat harmadik feleknek.

5. Nemzetközi adatcsere

5.1 Az összegyűjtött információkat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és átadhatjuk minden olyan ország között, ahol működünk, tevékenységet fejtünk ki, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az információk, adatok ezen irányelvvel összhangban történő felhasználását.
5.2 Az általunk gyűjtött információkat nem továbbítjuk olyan országokba, amelyek nem rendelkeznek az Európai Unióban hatályban lévő szabályozásokkal egyenértékű adatvédelmi törvényekkel.
5.3 A Felületeken közzétett, vagy a Felületeken közzététel céljából rögzített személyes adatok világszerte terjeszthetők, megismerhetők az interneten keresztül. Felelősségünk nem terjed ki arra, ha az ilyen információkat harmadik fél felhasználja vagy azokkal visszaél.
5.4 Az adatvédelmi szabályzatunk elfogadásával Ön kifejezetten beleegyezik a személyes adatainak továbbításába a jelen szakaszban leírtaknak megfelelően.

6. A személyes adatok tárolása

6.1 Jelen szakasz az adattárolás folyamatát ismerteti, amelyek célja annak biztosítása, hogy eleget tegyünk a felhasználóink személyes adatainak megőrzésével és törlésével kapcsolatos kötelezettségeinknek.
6.2 A személyes adatokat, amelyeket a fent rögzítettek értelmében bármilyen célból kezelünk, nem tároljuk hosszabb ideig, mint ami a vonatkozó célhoz / célokhoz szükséges.
6.3 Jelen szakasz rendelkezéseitől függetlenül a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) megtartjuk abban az esetben, ha:

(A) A vonatkozó törvények azt megkövetelik, az ott rögzített mértékben;
(B) A dokumentumok relevánsak lehetnek bármely folyamatban lévő vagy jövőbeni jogi eljárásban;
(C) Törvénynél fogva a minket megillető jogaink gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges (ideértve harmadik személyek tájékoztatását a csalás megelőzése céljából, illetve a hitelkockázat csökkentése céljából)

7. A személyes adatok védelme

7.1 A Cityzen Wellness Home Kft. biztosítja, hogy a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket megteszi az Ön személyes adatai elvesztésének, az azokkal történő visszaélésének vagy törlésének megakadályozása érdekében.
7.2 Az Ön által megadott összes személyes adatokat jelszóval védett szervereinknek tároljuk.
7.3 A Felületeken keresztül végrehajtott összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosított technológia védi.
7.4 Ön a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy az információk interneten történő továbbítása, megadása kockázatos folyamat, és nem tudjuk garantálni az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.
7.5 A Felületeken használt jelszavának biztonságáért Ön vállalja a felelősséget.

8. Változások

8.1 Tájékoztatjuk, hogy a Cityzen Wellness Home Kft. fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót időről-időre frissítse, azt módosítsa, és azokat közzé tegye weboldalán.
8.2 A Cityzen Wellness Home Kft. időről-időre felülvizsgálhatja ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelő-e az adatkezelési tájékoztató tartalma és rendelkezései.
8.3 Az adatkezelési tájékoztató változásáról e-mailben vagy a weboldalunkon található személyes üzenetkezelő rendszeren keresztül értesíthetjük Önt.

9. Az Önt megillető jogokról

9.1 Ön személyesen is fordulhat olyan kéréssel hozzánk, hogy kérésére az összes Önről tárolt, Önhöz kapcsolódó személyes adatot bocsássuk a rendelkezésére.

Ennek a feltételei az alábbiak:

(A) Felmerülő díjak megfizetése, amennyiben az információt fizikai adathordozón kéri rendelkezésre bocsájtani, illetve egyéb más módon, mely díjfizetéshez kötött;
(B) A fenti esetben kérhetjük a személyazonosságának megfelelő igazolását. Ebből a célból jellemzően általában személyi igazolványának fénymásolatát kérjük rendelkezésünkre bocsájtani azzal, hogy azt az „eredetivel mindenben megegyező” kézzel rávezetett szöveggel és saját aláírásával hitelesíti felénk.

9.2 Amennyiben a vonatkozó törvény rendelkezései értelmében nem adható ki valamely személyes adat az adatigénylésre vonatkozóan, azokat nem adjuk ki a törvény által meghatározott mértékben.
9.3 Ön bármikor rendelkezhet úgy, hogy személyes adatait ne használjuk a továbbiakban marketing célokra.
9.4 Szolgáltatásaink igénylésével és Felületünk használatával fő szabályként elfogadja, hogy személyes adatait marketing célokra használhatjuk fel, azonban ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

10. Más weboldalakra – harmadik felekre vonatkozó rendelkezések

10.1 Webhelyünk hiperhivatkozásokat és harmadik felek weboldalaira való hivatkozásokat tartalmaz.
10.2 A Cityzen Wellness Home Kft. nem vállal felelősséget a fentiekhez kapcsolódóan a harmadik fél által használt adatkezelési irányelvekért és az adatkezeléshez kapcsolódó gyakorlatáért.

11. Adatfrissítés

11.1 Amennyiben személyes adataiban változás áll be, kérjük, azokat jelezze felénk, és az adataiban bekövetkezett változásokat átvezetjük.

12. Sütik

12.1 Webhelyünk sütiket használ.
12.2 A sütik olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak, a süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze.
12.3 A sütik lehetnek „állandó”, vagy „ideiglenes” sütik. Az „állandó” sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli. Ezek azok a sütik, amelyek azután is az eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta a weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. Az „ideiglenes” sütiket a böngésző nem tárolja, azok a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek. Weboldalunkon „ideiglenes” sütit is („session cookie” vagy „munkamenet sütiket”) használunk. Ezek ideiglenes sütik, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie fájlban, vagyis ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkament végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
12. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.
12.5 Minden fenti sütit használunk a weboldalunkon.
12.6 A legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik blokkolását, és ennek megfelelően bármikor szabadon letilthatja azokat.
12.7 Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben az összes sütit letiltása mellett dönt, az negatívan befolyásolhatja a weboldal használatát.
12.8 Amennyiben letiltja a süti letiltása mellett dönt, tájékoztatjuk, hogy nem fogja tudni használni a weboldalunk összes funkcióját.
12.9 Ön törölheti a számítógépén már tárolt sütiket.
12.10 Tájékoztatjuk, hogy a sütik törlése negatív hatással lesz a legtöbb weboldal használatára.