1. BEMUTATKOZÁS

Köszönjük, hogy weboldalunkat és/vagy mobilalkalmazásunkat választotta, ahhoz, hogy masszázs, valamint egyéb gyógy-, fitnesz és wellness szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás(ok)) vegyen igénybe a testi- és lelki felfrissülése érdekében. Az alábbiakban a weboldalunkhoz és a mobilalkalmazásunkhoz (a továbbiakban közösen: Felület(ek)) kapcsolódó általános szerződési feltételekkel ismerkedhet meg, mely általános szerződési feltételek (ÁSZF) kötelezően vonatkoznak mindazon esetre, amikor Ön a Cityzen Wellness Home Kft. (Cityzen Home Wellness Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.; cégjegyzékszám:01 09 347895; adószám:27072950-2-43) (a továbbiakban: Társaság) által fejlesztett weboldalon és/vagy mobilapplikáción keresztül veszi igénybe a Szolgáltatást. A Cityzen Wellness Home Kft. Magyarország, Ukrajna és Franciaország területén tevékenykedik, jelen ÁSZF ezen országok területén érvényes.

2. A FELÜLET HASZNÁLATI FELTÉTELEI

A Jelen ÁSZF szabályozza azon szerződött partnereink által nyújtott Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó legfontosabb kérdéseket, melyeket a Társaság által fejlesztett Felületeken keresztül kíván igénybe venni. A Felület használatával, és az ezen keresztül foglalt Szolgáltatás igénybevételével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, ennek okán kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alább található rendelkezéseket. Az ÁSZF elfogadása szükséges feltétele annak, hogy a Szolgáltatásokat a Felületen keresztül igénybe tudja venni.

3. ADATKEZELÉS

A Szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlenül szükséges, hogy személyes adatait kezeljük. Személyes adatait a mindenkor irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, kérjük, hogy a Felületen történő foglalás előtt ismerje meg adatvédelmi irányelveinket is, melyek itt találhatóak.

4. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELFOGADÁSA

Mielőtt a Felületeken keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, a Felületünk értesítést küld arra vonatkozóan, hogy erősítse meg azon szándékát, hogy a Szolgáltatás igénybevételét megerősíti-e (a továbbiakban: Értesítés). Amennyiben a Felületen keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, kijelenti, hogy kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a az adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

5. ÉLETKORRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Szolgáltatásainkat 18 éven felüli személyek vehetik igénybe. Amennyiben az Értesítés elfogadásakor a Szolgáltatás igénybevétele mellett dönt, úgy azzal nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy betöltötte 18 életévét. A Cityzen Home Wellness Kft. fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy életkorát ellenőrizze.

6. FELELŐSSÉG

A Felületek lehetővé teszik az Ön számára, hogy azokon keresztül a rendszerünkben szereplő, ott érvényes regisztrációval rendelkező Szolgáltatásokat nyújtó, független szakemberek (a továbbiakban: Szakember(ek)) között válogasson, a Szakemberek számára pedig lehetővé teszi – többek között – a Felületeken keresztül az online foglalási rendszerük kialakításának, alkalmazásának, a Szolgáltatás nyújtásuk kiterjesztésének lehetőségét. A Társaságot a Szolgáltatás nyújtása során és azt követően azonban semmilyen felelősség nem terheli, a Társaság nem vonható felelősségre olyan okból kifolyólag, mely a Szolgáltatás nyújtásával és/vagy a Szakember teljesítésével hozható kapcsolatba.

A Értesítés megerősítés követően Ön és a Szakember között a Társaságtól teljes mértékben független jogviszony jön létre. A Társaság szerződött Szakemberei teljesítését folyamatosan ellenőrzi, magas minőségi követelményeket támasztva a szerződött Szakemberei irányában. A Szakemberek kötelesek a megrendelt Szolgáltatás nyújtására az Ön által megjelölt feltételek és kondíciók mellett. A Szakember által nyújtott Szolgáltatás minőségéért, az ezzel kapcsolatba hozható panaszokért azonban Társaságunkat felelősség nem terheli.

Abban az esetben, ha a Szolgáltatás nyújtása elmarad, a Felülettel kapcsolatos panasza, visszatérítési igénye támad, kapcsolatba léphet Társaságunkkal a contact@cityzen-wellness.com email címen keresztül. A Felület mintegy kapcsolattartóként (közvetítőként) van jelen Ön és a Szakemberek közötti jogviszonyban, az ügyfélszolgálat teljes körű támogatása mellett, panasz esetén – a fenti felelősség mindenkori kizárása mellett – minden esetben segítünk a vitás, panaszra okot adó kérdések megoldásában.

7. SZOLGÁLTATÁSOK

Minden alkalommal, amikor a Felületen keresztül foglal Szolgáltatást, tájékoztatást nyújtunk a Szolgáltatást nyújtó Szakember saját szerződéses feltételeiről is. Figyelemmel erre, megkérjük, hogy a Felületen keresztül foglalt Szolgáltatás igénybevételekor erősítse meg arra vonatkozó szándékát, hogy ezeket a feltételeket – jelen ÁSZF mellett – elfogadja. Társaságunkat (és a Felületet) nem terheli semmilyen felelősség a Szakemberek saját Szolgáltatásainak vonatkozásában kialakított szerződéses feltételeiért, azok kizárólag Ön és a Szakember közötti jogviszonyban bírnak kötelező erővel.

8. A FOGLALÁSI FOLYAMAT

A Felületen keresztül Szolgáltatásokat foglalhat le a független Szakember kiválasztásának lehetősége mellett. A Szolgáltatás fizetésére vonatkozó részleteket a foglalás során kell megadni, melyet követően a fizetés azonnal esedékes amint a Felületen keresztül a Szolgáltatás igénybevétele mellett döntött. A Szolgáltatások áráról a Felületeken keresztül nyújtunk információt.

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Szolgáltatás teljes vételárának megfizetése. A részletes árinformációk A Felületen keresztül érhetők el.

Miután a Szolgáltatás teljes vételára megfizetésre került, az Ön által megadott email címre a Felület értesítést küldd a foglalása pontos részleteiről.

A Szolgáltatások Felületen keresztül történő foglalásakor Ön teljeskörű felelősséget vállal az alábbiak vonatkozásában:

Az esedékes szolgáltatási díjat teljes egészében megfizeti;

A Felületen kiválasztott Szakember számára lehetőséget teremt arra, hogy a Szolgáltatást a megfelelő szakmai színvonalon nyújthassa, így különösen biztosítja számára a Szolgáltatás nyújtásához szükséges megfelelő fűtött és megfelelő világítással rendelkező helyszínt, mely a Szolgáltatás típusától függően megkívánhatja a Szakember felszereléseinek, berendezéseinek elhelyezését is;

Az Ön felel az Ön által kiválasztott Szakember egészségének, biztonságának és testi épségének garantálásáért az Ön által kiválasztott helyszínen;

Felelősséget vállal a Szolgáltatás foglalása és igénybevétele során azért, hogy a Szolgáltatás nyújtásához teljesítéséhez szükséges információkat teljeskörűen, pontosan bocsájtja rendelkezésre oly módon, hogy az a Szakember szerződésszerű teljesítését elősegítse. Az információk pontatlan megadásából származó károk esetén a Társaságot (és a Felületet) semmilyen felelősség nem terheli. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen pontban rögzített formában nyújtja az információkat, az a foglalási kérelem elutasítását, a foglalás törlését eredményezheti.

Kérjük, hogy a Szakemberrel való kapcsolattartás során az általában elvárható személyes körültekintés mellett járjon el személyes biztonságának és vagyonának védelméhez kapcsolódóan. A Szakember által okozott károkét a Társaság nem vállal felelősséget.

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Készpénzes fizetést nem fogadunk el. A Szolgáltatás Felületen keresztül történő foglalása során a Felületen keresztül bankkártyája segítségével fizethet. A Felületen keresztül Ön így megfizeti a Szolgáltatás ellenértékét, a Szakemberek számára a Társasággal kötött szerződésben vállalt szolgáltatási díjat a Társaság fizeti meg a Szakember számára.

A Felületen történő fizetés során minden jogszabályi előírásra figyelemmel garantáljuk, hogy a Felületen keresztül biztonságosan lebonyolíthatja bankkártyás fizetését. Abban az esetben azonban, ha arra nem jogosult harmadik fél használja a Felületen keresztül bankkártyájának adatait, azokért a Társaságot (és Felületet) nem terheli semmilyen felelősség, az ilyen irányú követelésekkel szemben a Társaság kártérítési felelőssége kizárt.

Valamennyi bank és/vagy hitelkártyával történő fizetést a kártyát kibocsátó bank engedélyez. Ennek során lehetséges, hogy a fizetés érdekében további biztonsági lépések megtétele válik szükségessé (például Verified by Visa vagy a Mastercard Securecode segítségével).

A fizetéssel egyidejűleg vállalja, hogy teljeskörű, pontos és a valóságnak megfelelő információkat közöl a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Felületen keresztül, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a számlázási és egyéb fizetéssel, teljesítéssel kapcsolatos adatokat.

10. ÁRAINK

A Felületen közölt árak az ÁFA-t tartalmazzák. Az ár tartalmazza a Szakember helyszíni kiszállásának költségeit. Az árak a Felületen keresztül érhetőek el.

A Szolgáltatások árai az Ön által lefoglalt Szolgáltatás típusától, időtartamától, valamint a teljesítés helyszínéül megjelölt kiszállási helyszíntől függően változhatnak. Az árakat az Ön által lefoglalt szakmai szolgáltatás teljesítésének napján érvényes Szolgáltatásra vonatkozó árak alapján határozzuk meg.

A Szolgáltatások Felületen keresztül történő árait a Szakemberek szabadon változtathatják, azonban ezek a változtatások semmilyen körülmények között nem érinthetik a már lefoglalt és megfizetett foglalásokat.

11. FOGLALÁSI LEMONDÁSA ÉS VISSZATÉRÍTÉS

Valamennyi, a Felületen keresztül lebonyolított Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó foglalásának lemondását/visszavonását a Felületen keresztül kezdeményezheti, az alábbi feltételek teljesülése mellett:

Ha a Szolgáltatás nyújtásának kiválasztott időpontja előtt legalább három (3) órával mondja le foglalását, nem kell megfizetnie a Szolgáltatás árát, az teljes egészében visszajár, a Felület lemondási díjat nem számol fel. Három órán belüli lemondás esetén a Szolgáltatás árát nem térítjük vissza, és lemondási díjat számolunk fel.

Abban az esetben, ha a foglalását a Felületen keresztül az Ön által okozott okból a Felületen keresztül más személy törli (például nem megfelelő információadás miatt) a Szolgáltatás nyújtásának kiválasztott időpontját megelőző három (3) órán belül, a Társaság jogosult a Szolgáltatás teljes árának megtartására (vagy esettől függően egyéb díjak felszámolására).

A Szolgáltatás árát nem térítjük vissza és lemondási díjat számítunk fel, ha a foglalást a Szolgáltatás nyújtás időpontjában vagy azt követően próbálják megszakítani, illetve akkor sem, ha Ön nincs jelen a lefoglalt időpontban és / vagy a helyszínen.

A lemondási díj felszámításától és követelésétől a Társaság abban az esetben mond le, amennyiben a foglalást az Ön ésszerű ellenőrzésén kívül eső indokolt okokból nem tudja lemondani. Ebben az esetben lemondási díj nem kerül felszámolásra.

A foglalás fent rögzített három órán belüli lemondása esetén, illetve egyéb más esetekben, amikor a Szolgáltatás árai nem kerülnek részlegesen vagy teljesen felszámolásra, Ön a Szolgáltatás árának visszatérítésére jogosult. A visszatérítésre vonatkozó igényeket először a Szolgáltatást nyújtó Szakember erősíti meg a Felületet kezelő Társaság felé, majd ettől az időponttól kezdve, miután a visszatérítésre vonatkozó igényének jogalapja bizonyítást nyert, tíz (10) napon belül a Szolgáltatás megfizetett árát vissza kell téríteni. Visszatérítéskor az átutalási díjakat és esetlegesen felmerülő más költségeket (például futárszolgálat) Önnek kell viselnie. Amennyiben a visszatérítésre nem az Ön érdekkörében felmerült okból kerül sor, úgy az előbbi díjakat a Szakember viseli.

12. HOSSZABBÍTÁS ÉS KÉSÉS

Lehetősége van arra, hogy az Ön által lefoglalt Szolgáltatás időtartamát meghosszabbítsa, azonban ezt az igényét minden esetben a Szakemberrel szükséges egyeztetnie, aki az aktuális rendelkezésre állásának függvényében dönt a Szolgáltatás időtartamának meghosszabbításáról. A Szolgáltatás árának meghosszabbításakor plusz díjtétel kerül felszámolásra az időtartam függvényében.

Abban az esetben, amennyiben 15 percet vagy azt meghaladóan késik a Szolgáltatás lefoglalt időpontjában a Szolgáltatás nyújtásának helyszínéről, a Szakember döntési jogától függ, hogy a Szolgáltatás nyújtását vállalja-e. Ebben az esetben a Szakember jogosult a foglalást lemondani anélkül, hogy kötelezhető lenne a megváltozott feltételek melletti teljesítésre és arra, hogy a Szolgáltatás árát csökkentse.

A Szolgáltatás árának csökkentésére és visszatérítésére nem jogosult akkor, ha a Szolgáltatást a fenti esetben rögzített késés miatt a Szakemberrel történt közös megegyezést követően a foglalási időtartamtól rövidebb időtartamban veszi igénybe.

Ha a fent rögzített késés ellenére a Szakemberrel történő megállapodása arra vonatkozik, hogy eredetileg lefoglalt időtartamban szeretné igénybe venni a Szolgáltatást, a többletidőre vonatkozóan további díjakat is felszámolhatunk.

13. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKELÉSE

A Felületen keresztül lehetőséget nyújtunk arra, hogy a Szolgáltatást igénybe vevők a Szakembereket és a Szolgáltatások minőségét értékeljék. Noha a Szolgáltatások és a Szakemberek minősítést kapnak, a Társaságot nem terheli felelősség ezen értékelések hitelességéért, nem vállal garanciát az értékelések alapján a Szolgáltatás és a Szakember megbízhatóságával, professzionalitásával, alkalmasságával kapcsolatosan.

Figyelemmel arra, hogy ezek az értékelések a Szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók véleménye alapján kerülnek rögzítésre a Felületen, a Társaságnak nem kötelessége ellenőrizni az értékelések hitelességét, a Szolgáltatások tényleges minőségét és a Szakemberek hozzáértését az értékelések alapján.

14. TILOS HASZNÁLAT

A Felületen található szolgáltatásaink személyre szabott Szolgáltatások, és nem kereskedelmi célú felhasználásra szolgálnak, és kizárólag masszázs, wellness, fittnesz és egyéb gyógyászati Szolgáltatások nyújtását tartalmazzák.

A Felület nem használható semmilyen, a következőkben felsorolt tevékenységek egyikére sem:

 – Illegális magatartás, ideértve, de nem kizárólag az illegális vagy szexuális jellegű megjegyzéseket, szexuális zaklatást, kábítószer-fogyasztást, túlzott alkoholfogyasztást és/vagy egyéb nem megfelelő viselkedést; ide értve az ilyen irányú tevékenységekre történő felhívást is;

– Korlátozó tevékenységek, amelyek egy másik felhasználó korlátoznak vagy megakadályoznak a szolgáltatások használatában;

– Bármely harmadik fél magánéletének, tulajdonjogának vagy más polgári jogainak megsértésére irányuló tevékenységek;

– Tilos zaklatni, visszaélni, fenyegetni vagy más módon megsérteni a Felületen regisztrált Szakembereket vagy bármely más harmadik személyt;

– Tilos az információk gyűjtése vagy továbbítása más személyekről, beleértve e-maileket és címeket, a harmadik személy beleegyezése nélkül;

– Tilos a Felület informatika feltörésére, hackelésére irányuló magatartás, bármilyen technológia vagy más eszközök használata a Felület mögötti hálózathoz való hozzáfés céljából, illetve illetéktelen tartalomhoz vagy nem nyilvános információkhoz való hozzáférés céljából;

– Tilos vírusok vagy más rosszindulatú kódok, fájlok vagy programok bevezetése vagy annak megkísérlése, amelyek megszakítják, lehetetlenítik vagy más módon korlátozzák a Szolgáltatásokat, illetve amelyek a Felület funkcionalitását károsítják, tiltják vagy más módon befolyásolják a szerverek vagy hálózatok működését, vagy megpróbálják ezt megtenni;

– Tilos a fenti tevékenységekre történő felhívás, felbújtás is, mely szintén büntetőjogi következményeket von haladéktalanul maga után.

15. SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A CITYZEN HOME WELLNESS név, a Felület logója szellemi tulajdoni oltalom alatt áll, ehhez kapcsolódva minden jog csak és kizárólag a Társaságot illeti meg, ideértve az efellett történő rendelkezés jogát is.

16. A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE

Jelen ÁSZF rendelkezési alapján a Társaság felelőssége teljes körűen kizárásra kerül, a Társasággal szemben semmilyen igényt nem lehet támasztani a Felületen regisztrált Szakemberek teljesítésével, szakmai hozzáértésével, tanúsított magatartásával, a Szolgáltatások színvonalával szemben támasztott vélt vagy valós igénnyel kapcsolatban. A Társaság azonban segítséget nyújt a vitás kérdések rendezésekor.

A felületen feltüntetett bármilyen információ csak tájékoztató jellegű és a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan értelmezhető. A Felületen feltüntetett információk semmilyen esetben nem minősülnek szakmai tanácsnak, tanácsadásnak, állápontnak, véleménynek vagy útmutatásnak. Nem nyújtunk orvosi- és vagy egyéb egészségügyi kezelést, ilyen irányú információka, tanácsokat nem nyújtunk. Amennyiben a Felületen a „kezelés”, „terápia” vagy hasonló kifejezésekkel találkozik, azok nem vonatkoznak az orvosi kezelésre vagy az orvosi terápiára, a Felületet nem az egészségügyi problémák diagnosztizálására vagy a szakmai orvosi ellátás helyettesítésére tervezték. Ha bármilyen egészségügyi problémája van, akkor mindig forduljon orvoshoz. Ha egészségügyi állapota nem kielégítő, a Szolgáltatások igénybevétele előtt konzultáljon kezelőorvosával.

A Társaság nem vállal garanciát arra, hogy a Felület vagy a Szolgáltatások alkalmasak a kitűzött célok elérésére, és a Felület folyamatos hiba- és vírusmentes működésére sem. A hatályos jogszabályok által előírt felelősségünket azonban minden körülmények között tiszteletben tartjuk, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő felelősséget vállalunk a Társaság működésével okozati összefüggésben keletkezett károkért.

Bár mindent megteszünk a szolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében, semmilyen módon nem garantáljuk a Felület folyamatos elérhetőségét és a Szolgáltatások folyamatos hozzáférhetőségét. Fenntartjuk a jogot, hogy időnként és a saját belátásunk szerint felfüggesszük vagy felmondjuk a Szolgáltatásokat, vagy azok egy részét. Ebben az esetben a Társaság nem vonható felelősségre semmilyen kárért, beleértve, de nem kizárólag, az ügyfelek elvesztéséért, az adatok elvesztéséért, az elmaradt bevételért járó kártérítést, de nem felel a Társaság a jóhírnévvel kapcsolatos jogok sérelme esetén sem, a nyereség és/vagy megtakarítások elvesztése esetén sem, mely a Felületen történő megjelenéshez kapcsolódik. Természetesen mindez olyan körülmények között, amig a fentiek a Társaság működésének nem róhatók fel közvetlenül. A jelen pontban rögzített esetben a Társaság felelősségének kizárása okán Ön elismeri, hogy a fenti jogcímeken valamennyi követelésérvényesítési szándékáról lemond a Társasággal szemben.

17. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE, ÉRVÉNYESSÉG

Az Ön értesítése mellett a Társaság jogosult jelen ÁSZF-et megváltoztathatni vagy megszüntetni, korlátozni vagy megszüntetni részben vagy egészben a Szolgáltatásokat. Amennyiben az ÁSZF módosítására kerül sor, Önnek a Szolgáltatások további igénybevételéhez szükséges a módosításokat elfogadnia.

Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése nem érvényes vagy érvénytelenné válik, az a többi pont érvényességét nem érinti.

18. IRÁNYADÓ JOG

Jelen rendelkezéseket a felek a Magyarország területén hatályos és vonatkozó jogszabályokkal összhangban értelmezik, vitás kérdések rendezése esetén a Magyarország területén lévő bíróságok illetékességét kötik ki.